Development Team

Change font size Increase SizeDecrease SizeReset font to default
Публикуване на фирмени Годишни счетоводни отчети

План С ЕООД  предоставя на всички заинтересовани дружества възможност бързо, удобно и евтино да изпълнят задълженията си, съгласно изискванията на Закона за счетоводството, за публикуване на Годишния счетоводен отчет.

Интернет страницата www.balans.planc.biz е специализиран сайт за публикуване на Годишни счетоводни отчети в интернет съгласно изискванията на Закона за счетоводството (чл. 40, ал. 1 и ал. 2).

Фирмите се категоризират по име в азбучен ред с възможност за пълнотекстово търсене за въведената информация за всяка една от тях.

Документите се публикуват като сканирано копие на оригиналите в PDF формат с възможност за печат на принтер във формат А4.

Публикуваните отчети са достъпни в интернет 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Всички отчети се публикуват във вида, в който са предоставени от дружеството.

План С ЕООД не носи отговорност за съдържанието и верността на представените от дружествата документи.

 

Описание на Стандартна публикацията

1. Страница с информация за фирмата:

o         име, седалище, ЕИК, ИН по ЗДДС, име на управител, име на главния счетоводител, име на одитора (ако има такъв), телефон;

o         кратко представяне на дейността (текст до 1000 знака).

 2. Годишен счетоводен отчет:

o         Баланс;

o         Отчет за приходите и разходите;

o         Отчет за паричния поток;

o         Отчет за собствения капитал;

o         Одиторски доклад (ако има такъв)  

Описание на Пълна публикация

В допълнение на Стандартната публикация се публикуват:

o         Справка за оповестяване на счетоводната политика;

o         Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи;

o         Справка за вземанията, задълженията и провизиите;

o         Справка за ценните книжа;

o         Справка за участията в капиталите на други предприятия;

o         Справка за приходите и разходите от лихви;

o         Справка за извънредни приходи и разходи;

o         Справка за финансовите резултати;

o         Справка за данъци от печалбата върху разлики.

 

Цени и срокове за публикация

NoОписаниеЦенаДДС 20%Общо
1.Основна публикация за един годишен финансов отчет35.00 лева7.00 лева42.00 лева
2.Пълна публикация за един годишен финансов отчет50.00 лева 10.00 лева60.00 лева
 

Годишните счетоводни отчети се публикуват до 5 работни дни след получаването им в офиса на План С ЕООД.

Повече информация на посочените телефон и адрес за контакт с План С ЕООД.