Development Team

Change font size Increase SizeDecrease SizeReset font to default
Успешно внедряване на eTran Manager в Геострой (Геотехмин)
Петък, 13 Май 2016 11:00

План С ЕООД успешно внедри системата за ефективно управление на автопарка eTran Manager 3.0. в структурите на Геострой, част от групата Геотехмин.

Стотици автомобили, камиони и тежка строителна механизация, собственост на групата Геотехмин, се управляват чрез eTran Manager 3.0.

Особено удачно за Геотехмин се явява специално разработената функционалност на системата за ефективно управление на автопарка eTran Manager 3.0., която обслужва строителните фирми.