Development Team

Change font size Increase SizeDecrease SizeReset font to default
Новата версия на информационна система eTran Manager 2.0.
Неделя, 10 Февруари 2013 10:13

През февруари 2013 бе представена новата версия на системата за контрол и ефективно управление на автопарк eTran Manager 2.0.

Възможностите на системата са разширени с допълнителни възможности за анализ на разходите и ефективността на експлоатираните автомобили.

С това се разширяват възможностите на това вертикално решение за Fleet Management Business Intelligence.

 

Справочната дейност е много разнообразна и отразява всички аспекти на управляваните автомобили:

- Справките са с възможност за задаване от потребителя на критерии, групиране по параметри  и оформление.

- Има вграден генератор за шаблони на справките

- Изход в разнообразни формати – на екран, във формат XLS, CSV, RTF, PDF и др.

- Хронологични, обобщени и аналитични справки.

- Възможност за задаване от потребителя на собствени шаблони за специфични справки на базата на вградените подробни справки.

 

Системата за контрол и ефективно управление на автопарка се подчинява на следните принципи, които дефинират работата:

1. Отворен характер на модела за контрол и управление на автопарка

- възможност за разширяване на информационния обхват без необходимост от реинженеринг, ако се запазват съществуващите функции;

- запазване или минимална промяна на кода на програмното осигуряване при промяна (добавяне или изключване) на характеристики на информационните обекти, ако се запазват съществуващите функции;

- добавяне на нови функционални дейности за анализ и управление на автопарка, без промяна на съществуващите;

- унифициран подход за обмен на данни между структурните компоненти на системата и с външната среда;

- съхранение на данните като статистически събития, което позволява обработка със специализирани средства за статистически анализ.

2. Адаптивност – възможност за работа на системата в разнообразна операционна и технологична среда, при различни технологични схема за работа в организации с разнообразен автопарк. Това става без да се дописва и променя програмата, а само на базата на вградените възможности за адаптация на системата.

3. Контрол на правомощията и достъпа до информацията – всеки потребител влиза в една или повече роли (достъп до функционалност) и има достъп до цялата информацията за едно или повече превозно средства.

4. Изисквана експертна оценка и решения, според компетентността.

5. Проследимост на възникналите събития – за да може да се прави одит, се прави запис в базата данни на всяко едно действие на всеки един потребител на системата.

6. Простота и удобство за работа – работи се в привична Windows среда, действията на потребителите на системата са организирани по привичен за тях начин, известен от други системи и офисни софтуерни пакети.

7. Формален и логически контрол на въвежданата информация. Това силно намалява възможността за грешки при въвеждане на информацията.

8. Скалируемост (Scale vertically - scale up) и мащабируемост (Scale horizontally - scale out) на системата.

9. Оперативност на информацията – системата осигурява към всеки един момент адекватна информация за събитията, свързани с експлоатацията на автопарка.

10. Първични данни от контролируеми документи – информацията в системата се базира на съответните документи и отговаря на реалността при експлоатацията на автопарка.

11. Пълно и цялостно решаване на поставените задачи в рамките на обхвата на системата - eTran Manager 2.0 не включва частично и непълно решени задачи.


 

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk