Development Team

Change font size Increase SizeDecrease SizeReset font to default
Нова версия на системата за eTran Manager 3.0.
Понеделник, 21 Декември 2015 11:00

План С ЕООД разработи нова версия на системата за ефективно управление на автопарка eTran Manager 3.0.

В системата са направени десетки подобрения, по-важните сред които са следните:

• Добавяне на нов клас универсални справки от тип Пивот-таблици с автоматично създаване на различни типове графики. Това драстично увеличава възможностите на eTran Manager за разнообразни анализи тип Business Intelligence.

• Много нови функции, улесняващи работата на строителни компании, позволяващи анализ на реализацията по клиенти, обекти, видове дейности.

• Различни нови справки за строителна механизация.

• Подобрен потребителски интерфейс и нова функционалност за улеснена и ефективна работа на потребителите на системата.

• Нова функционалност за надеждна Windows Authentication за потребителите при вход в системата при наличие на MS Active Directory.

• Автоматизиран импорт на информацията от информационните системи на нови доставчици на горива и GPS услуги.

• Вграждане на текстов редактор, подобен на MS Word и електронна таблица, подобна на MS Excel.